Grande Panda elektrikli, 320 km menzili ile geliyor Grande Panda elektrikli, 320 km menzili ile geliyor

30 Aralık 2023 tarihle yayınlanan Resmi Gazete'de yer alan kararla Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin 2024 yılında; 2023'ün yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında artığı açıklandı.

Söz konusu tarihli Resmi Gazete yayınlanan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde "2023 yılı için yeniden değerleme oranı % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiş ve 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:554) ile ilan edilmiş bulunmaktadır" açıklamasına yer verildi.

Yeni Tebliğ uyarınca 2024 yılında uygulanacak yeni MTV listesi şöyle...

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecek.

(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi: (I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye; uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecek.

D. (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi: 31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilecek.

Editör: Rezzan Alavant