Bu kapsamda kadın bayi çalışanlarına yönelik oluşturduğu ve onları ürünler, satış, pazarlama, iletişim gibi konulardaki detaylı içeriğiyle müşteri deneyimi alanında yetkin kılan “Müşterinin Kahramanları” eğitiminde yeni dönemin yeni kahramanları programı tamamlayarak mezun oldu.

Brisa, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlığı kapsamında projeler yürütmeye devam ediyor. Bu projelerden biri olarak kadın bayi çalışanlarına yönelik müşteri deneyimi uzmanı yetiştirmek üzere oluşturduğu kapsamlı eğitim “Müşterinin Kahramanları” yeni dönem programı ilk mezunlarını verdi.

“Müşteri Deneyim Uzmanı Sertifika Programı”; “Kendini Tanı”, “Ürünü Tanı” ve “Müşterini Tanı” olmak üzere 3 modülden oluşuyor. Yeni dönem katılımcıları program kapsamında, 4’er gün süren kişisel imaj, sunum teknikleri ve hikayeleştirme, takım çalışması ve problem çözme ile müzakere teknikleri başlıklarının yer aldığı 1. modülü; Brisa ürün ve hizmet gamının tanıtıldığı 2. modülü; perakendecilik, müşteri yaklaşımları ve mağaza yönetiminin anlatıldığı 3. modülü tamamladı. Program ardından yapılan uygulamalı sınavlar sonrasında Müşteri’nin 12 kahramanı mezuniyet diplomalarını aldılar.

Mercedes-Benz Motor-Velocipede, geleceğe ilerliyor Mercedes-Benz Motor-Velocipede, geleceğe ilerliyor

Brisa’nın 2016 yılından beri kadın bayi çalışanlarına sunduğu bir eğitim olan Müşterinin Kahramanları eğitimi bu 3 modülün tamamlanmasının ardından eğitmenin rehberliğinde işbaşı uygulamaları, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir proje yarışması, oyunlar, yazışmalar ve farklı eğitimlerle 1 yıl boyunca devam edecek.

Editör: Rezzan Alavant