Škoda yeni nesil Superb’i  Türkiye’de satışa sundu Škoda yeni nesil Superb’i Türkiye’de satışa sundu
  • Doğada binlerce yıl çözünmeyen atık lastikler, çevre ve insan sağlığını tehdit ediyor. Yarattığı kirliliğin yanı sıra içerdiği kimyasallar nedeniyle su kaynaklarına da zarar veriyor.

Hızla büyüyen atık lastik stokları, dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir çevresel sorun haline geliyor. Atık lastikler yakılarak bertaraf edildiğinde, zehirli gazlar açığa çıkıyor, kendi haline bırakıldığında ise doğada yıllarca çözünmüyor ve su kaynaklarına karışarak çevreye zarar veriyor. Atık lastiklerin bu olumsuz etkilerini en aza indirmek, maliyetleri düşürmek için geri dönüşüm prosesleri giderek önem kazanıyor.

ako atik lastik_3AKO Grup’un hayata geçirdiği Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) Geri Dönüşüm Tesisi’nde yıllık 75 bin ton lastik atığı geri dönüştürüyor. Grup, Türkiye’de bir yılda oluşan lastik atığının dörtte birinin geri dönüştürülmesini sağlarken; bu atıkları tümüyle geri dönüştürerek, Türkiye sanayisi için nitelikli hammaddeye çeviriyor. Tesiste lastikler niteliklerine göre ayrıştırılıyor, yüksek teknolojili entegre sistemlerde işlenerek, lastik endüstrisi başta olmak üzere, otomotiv yan sanayi gibi farklı sanayi kolları için nitelikli hammaddeye dönüşüyor.

ako atik lastik-1Dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor

Türkiye sanayi kuruluşları her yıl tonlarca geri dönüştürülmüş kauçuk türevi hammadde ithal ediyor. AKO Grup yatırımıyla hayata geçen tesiste, bu hammaddenin atık dönüşümüyle elde edilmesi, ithal ikamesiyle stratejik sektörlerin bu alandaki dışa bağımlılığının azaltılması da amaçlanıyor. Tesisin yapacağı hammadde üretimi ile cari açık kontrolünde ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 16 milyon dolar dolar katkı sağlanması hedefleniyor. Bu yatırım özelinde kullanılan Ar-Ge ve patent çalışmaları, ekonomik getirisinin yanı sıra Türk sanayine teknolojik katkılar sunmasıyla da öne çıkıyor.

Sürdürülebilir çevreye destek

30 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesis, sıfır atık projesi ve ülke ekonomisine sunduğu katkının yanı sıra karbon salınımını da azaltıyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle, karbon salınımında yıllık 834 bin ton tasarruf edilerek, yılda 250 bin ağaç eşdeğeri karbon salınımı engellenmesi öngörülüyor.

Editör: Rezzan Alavant