Yandex, Türk işletmelerine yönelik haritalama çözümlerini tanıttı Yandex, Türk işletmelerine yönelik haritalama çözümlerini tanıttı

Ankete göre, Türkiye’deki genç katılımcıların %60’ı bilgi teknolojileri alanını ilgi çekici buluyor ve %64’ü gelecekte bilgi teknolojileri alanında çalışmak istiyor. Türkiye’de katılımcıların %32’si alanda çalışmayı hiç düşünmedi ve sadece %4’ü bu alanda çalışmak istemiyor.

Uygun bilgi nerede bulunur

Bilişim alanındaki stajlar, META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgelerinden gelen gençler için cazibesini koruyor. Verilere göre katılımcıların %39’u lise döneminde staj yapmakla ilgilendi, ancak bunu başaramadı. Ayrıca %30’u uygun bilgiyi nerede bulabileceklerini bilmediklerinden bu konuyla ilgilenmediklerini belirtti. Genç katılımcıların %23’ü BT şirketlerinin staj programlarına ulaşabildi. Türkiye için oranlar %33, %11 ve %33 olarak şekillendi.

Teknik üniversite ve koleje ilgi çok

Ankete katılan ebeveynler, çocukları için BT’nin gelecekteki beklentileriyle de ilgileniyor. Çoğunluk (%83) çocuklarının teknik bir üniversiteden veya kolejden mezun olmasını istiyor. Katılımcıların neredeyse dörtte biri (%27) çocuklarının programlama, robotik gibi teknik kurslara veya çevrimiçi derslere katıldığını belirtirken, yetişkinlerin %65’i çocukları için bu tür dersler almayı düşünüyor. Türkiye için oranlar ise sırasıyla %86, %59 ve %30.

Hem ebeveynler hem de çocuklar, teknoloji alanındaki yüksek potansiyelin farkındalar

Kaspersky, Asya-Pasifik, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü Anastasia Shamgunova şunları söyledi: “BT alanındaki işlere küresel ölçekte artan bir eğilim var ve META bölgesi istisna değil. Hem ebeveynler hem de çocuklar, teknoloji alanındaki yüksek potansiyelin farkındalar. Bununla birlikte anketin sonuçları, çocukların staj yapmalarına ve gerçek projelerde kendilerini denemelerine yardımcı olabilecek gerekli bilgiyi bulamadıklarını da gösteriyor. Bu üzerinde çalışmamız gereken bir konu.”

Editör: Rezzan Alavant