Türkiye'de Otomotiv üretimi artıyor! Türkiye'de Otomotiv üretimi artıyor!

Programa yanıt veren 21.000’den fazla kuruluş arasında sadece 346 şirket, İklim kategorisinde alınabilecek en yüksek puan olan “A” notuna layık bulundu. Kuruluşlar karbonsuzlaştırma stratejilerinin yanı sıra emisyonlarını ve iklim risklerini azaltmak için aldıkları aksiyonların etkinliği, düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş çabaları, beyan edilen bilgilerin eksiksiz ve şeffaf olması, çevresel etkilerle ilgili en iyi uygulamaların benimsenmesi gibi kriterler bazında değerlendiriliyor.

CDP’nin değerlendirmesi, Pirelli’nin çevresel sürdürülebilirliğe bağlılığını vurguluyor. Endüstriyel planda belirtilen karbonsuzlaştırma hedefleriyle karşılaştırıldığında beklentileri aşan sonuçlar da bu bağlılığı teyit ediyor. Pirelli bir yandan da Net Sıfır taahhüdü doğrultusunda kısa ve orta vade için yeni, “Bilim Temelli Hedefler” belirlemeye devam ediyor.

Pirelli Başkan Yardımcısı Marco Tronchetti Provera değerlendirme hakkında şu yorumda bulundu: “İklim değişikliğiyle mücadele alanında CDP’den en yüksek puanları almamız, Pirelli’nin ve tüm değer zincirinin başardığı sürdürülebilir dönüşümü destekleyen ve aynı zamanda yeni teknolojiler ve sürekli kararlılık sayesinde elde edilen somut sonuçları teyit ediyor.”

Kuruluşlara ve hükümetlere sera gazı emisyonlarını azaltma, su kaynaklarının güvenliğini sağlama ve ormanları koruma konusunda rehberlik etmeyi amaçlayan CDP, özel bir puan hesaplama metodolojisi uygulayarak bağımsız bir değerlendirme için çevresel etkilere, risklere ve fırsatlara ilişkin kapsamlı veri topluyor. Bu veriler 136 trilyon doları aşkın varlığa sahip 740’tan fazla yatırımcının talebi üzerine 2023 yılında programa yanıt veren şirketler tarafından CDP platformu aracılığıyla iletildi.

Editör: Abdullah KURTAY