Dünyanın endüstriyel ve ticari lastik odaklı tek global şirketi Prometeon Tyre Group’un, küresel ölçekte ve değer zinciri genelinde -üretimden satışa- sürdürülebilirlik faaliyetlerinin aktarıldığı, 2022 Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı. Prometeon Tyre Group, 2030 yılına kadar çevresel etkinin azaltılmasına yönelik yeni ve iddialı hedefler ortaya koydu. Grubun 2022 yılındaki çalışmaları Sustainalytics tarafından ödüllendirildi.

Grubun faaliyette bulunduğu tüm ülkeleri kapsayan ve küresel ölçekte çalışan Genel Merkez (HQ) Komitesi oluşan atıkları, su tüketimini, enerji gereksinimini ve CO2 emisyonlarını azaltmak için uzun vadeli 2030 hedeflerini belirledi. Prometeon Tyre Group, iklim değişikliğiyle mücadelede proaktif bir rol üstlenme kararlılığıyla ürün yaşam döngüsünde nihai olarak döngüyü tamamlama hedefiyle değer zinciri boyunca yürüttüğü ticari faaliyetlerinde somut sonuçlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Grup bu hedef doğrultusunda yenilikçi malzemeler üzerinde sürekli olarak Ar-Ge çalışmaları yürütürken kurumsal sosyal sorumluluğunu ilerletmek için ESG değerlendirmeleri konusunda dış paydaşlarla iş birliği yapmaya da devam ediyor.

2030 Hedefleri

Şirket, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 2030 gündemi doğrultusunda 2030 çevresel etki azaltma hedeflerini belirledi. Hedefler için Prometeon’un 2016’da Pirelli’den ayrıldıktan sonraki yolculuğunun ilk senesi baz yıl olarak esas alındı. Devam eden yatırımların ve süreçlerin gözden geçirilmesi sayesinde mevcut endüstriyel faaliyetlerin gerektirdiği su tüketiminin en az %53, enerji tüketiminin ve dolayısıyla CO2 emisyonlarının ise en az %30 oranında azaltılması hedefleniyor.

Elektrikli araçlarla uyumlu yaz lastiği Bridgestone Turanza 6 Elektrikli araçlarla uyumlu yaz lastiği Bridgestone Turanza 6

Grup, bu hedeflere ulaşmak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında yaklaşık %20 oranında su geri kazanımı sağlayan atık su arıtma tesisleri gibi yenilikçi süreçlere yapılan yatırımlar sayesinde 2022’de toplam su tüketimini bir önceki yıla göre yaklaşık %10 oranında azaltmayı başardı. Kaynak tüketimini ve çevresel etkiyi azaltmak amacıyla uygulamaya konan üretim proseslerinin verimliliğini artıracak süreçler sayesinde enerji tüketimi ve CO2 emisyonları önceki yıla göre yaklaşık %5, solvent tüketimi ise yaklaşık %15 düşürüldü.

Komite çevresel veri toplama sürecini geliştirmek, uzun vadeli hedeflerde ilerleme sürecini izlemek amacıyla bir yazılım yatırımı kararı aldı.


Editör: Rezzan Alavant